آخرین پی پر ویو سال 2018 با نابودی میز و صندلی و نردبان به اتمام رسید
دانلود کیک آف شو , فول شو و خلاصه شو
چهار جنگ تمام عیار در شب بازی جنگ ها
با 5 کیفیت مختلف دانلود کنید
جذابیت رسلینگ
را در 70 مسابقه
پیدا کنید
70 مسابقه 5 ستاره  تاریخ رسلینگ از تمامی کمپانی ها
تحلیل و امتیازات داده شده توسط دیو ملترز
با یک کلیک راحت دانلود کنید
ده قهرمان
دو تیم
دو برند
مقابل هم
در یک شب
با کیفیت HD دانلود کنید
نبرد بین برندها در شب بازمانده ها